TOP 30 võlglased

 

Koondame probleemsete ettevõtete vastu nõudeid, samuti aitame juurutada krediidipoliitikat, krediidikahjude vähendamiseks, finantsriskide maandamiseks ja töötame välja edasise krediidihalduse tegevusplaani.
Toimiv poliitika hõlmab krediidivõimekuse määramiseks ettevõtte eel- ja järelkontrolli, läbimõeldud lepingutingimusi ja kindlat strateegiat mittelaekumiste korral.