Krediidikindlustuse päring

Ettevõtte nimi (nõutav)
Registrikood (nõutav)
Kontaktisiku nimi (nõutav)
Telefon (nõutav)
Email (nõutav)Tegevuse kirjeldus

Tegevusvaldkond
Klientide tegevusvaldkonnad
Tavalised maksetingimused
Keskmised maksetähtajadTootmiskulud

Kas on huvi kindlustada ka tootmiskulud?
Keskmine ajakulu tellimusest kauba kättetoimetamiseni
Kas nõuate ostjatelt ettemaksu?

Riskianalüüs
*Ilma käibemaksuta

Kliendijaotus Eelmise majandusaasta käive Ostjatelt laekumata arved
Müügitulu Kliendijaotus
Müük riigiasutustele Kliendijaotus
Müük eraisikutele Kliendijaotus
Müügi jaotus piirkonniti Kliendijaotus
Müügitulu Eestist Kliendijaotus
Müügitulu Lätist ja Leedust Kliendijaotus
Müügitulu muudest Euroopa riikidest Kliendijaotus
Müügitulu muudest maailma riikidest KliendijaotusKindlustatav käive

Eelmise aasta kindlustatud käive
Prognoositud kindlustatav käive järgnevaks aastaks
Suurimad eksportsuunad, % käibestMüügitehingute jaotus
*Eelneva majandusaasta müügitehingute arv, mitte arvestades riigiasutusi, eraisikuid ning grupisiseseid tehinguid

Üle 500,000€
100,000-500,000€
50,000-100,000€
10,000-50,000€
2,500-10,000€
0-2,500€
KokkuNõuded ostjate vastu
*Eelneva majandusaasta põhjal, mitte arvestades riigiasutusi, eraisikuid ning grupisiseseid tehinguid

Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
KokkuKrediidikahjude ajalugu

Majandusaasta 2017 2016 2015
Käive Majandusaasta
Krediidikahjude summa Majandusaasta
Suurim kahju ühelt kliendilt Majandusaasta
Krediidikahjude arv Majandusaasta

Krediidi- ja võlahaldus

Kas määrate ostjatele krediidilimiidid?
Kas jälgite ja vajadusel muudate antud krediidilimiite?
Kas tehingud vormistatakse kirjalikult?
Muud lahendused kahjude ennetamiseks
Kahjude ennetamiseks kasutatavad allikad
Kas määrate ostjatele krediidilimiidid?
Kas jälgite ja vajadusel muudate antud krediidilimiite?
Kas tehingud vormistatakse kirjalikult?
Kas kasutate omandiõigust kuni raha laekumiseni?
Muud müügiks kasutatavad garantiid

Võlahaldussüsteem
*Kas teostate järgnevaid tegevusi ja millal?

Meeldetuletused
Edasise müügi peatamine
Võlamenetluse algatamine
Võlahalduseks kasutatav koostööpartner(id)Lisainfo

Kas kasutate praegu krediidikindlustust? Kindlustaja nimi
Kas kindlustuspoliis on praeguseks lõppenud? Kindlustusperioodi lõpp

Lisa fail


*Dokumendid, aitamaks paremini hinnata kindlustuspoliisi:

  • Viimased arveldused/reskontra väljavõte
  • 10 suurimat ostjat, suurim üle tähtaja olev summa
  • Põhilised kättetoimetamis- ning tasumistingimused
  • Firmasisene krediitmüügijuhend

*Päringu esitamisega kinnitan, et edastatud info on korrektne.