Maksetingimused on Sinu ärile olulised

Igale arvele, mis väljastatakse, lisatakse maksetingimused. Seal on kirjas, kui mitmel päeval Sa lubad mööda minna, enne kui eeldad, et klient on oma arve maksnud. Pikemad maksetähtajad on suurepärane võimalus anda krediiti oma parimatele klientidele ja näidata üles usaldust nende maksevõime suhtes. Iga ettevõte kaalutleb seda iga kliendi puhul eraldi, eesmärgiga saavutada tasakaal varem makstud arvete ja kliendi huvidele vastamise vahel.

Maksetähtaeg 30 päeva tähendab igale kliendile midagi erinevat

Arvete saatmine, kus maksetähtajaks märgitud 30 päeva, on tavapraktika väikeste kuni keskmise suurusega ettevõtete seas. See aga ei tähenda, et Sulle makstakse 30 päeva jooksul alates arve saatmisest. Sageli on ettevõtetel ’maksete/arvete tsüklid’, nii et nad maksavad arveid vaid iga kuu lõpus. Seega näiteks 15. märtsil saadetud arvet ei maksta ära enne kui 30. aprillil. See teadmatus, kas Sulle üldse tasutakse arve maksetähtpäeval, võib tuleneda teiste ettevõtete tavadest, mis ei allu Sinu kontrollile.

Unikaalsed turud

Mõnes riigis soosivad äritavad klienti enam kui müüjat. Itaalias on standardne maksetähtaeg 90 päeva ja ettevõtted võivad paluda maksetähtaega kuni 120 päeva. Suured ettevõtted on valmis olema paindlikud, et kindlustada endale suuri lepinguid ja müüke, samas kui väikesed kuni keskmise suurusega ettevõtted võivad kaotada kauplemisvõimalusi, kuna riskid on liiga kõrged.

Kuidas hallata maksetähtajaga seotud riske

Üks viis leevendada maksetähtaegadega seotud riske on osta oma esitatavatele arvetele kindlustus. Kindlustades arve(d), mida klientidele saadetakse, saad Sa jätkata nendega kauplemist ja samal ajal ka võimaldada neile selliseid maksetähtaegu, mida nad paluvad. Proovi Kreedixit ja Sulle tasutakse. Iga kord. Äri ajamine ilma ebavajaliku riskita on lihtne. Kindlusta oma arved vähem kui 2 minutiga Kreedixi abil.