krediidihaldus

Maksekokkulepete läbirääkimised ja käendusega lepingute sõlmimised. Mõjutusvahendiks võlglaste avalikustamine portaalides Inforegister ja Storybook, mida külastab päevas kokku ligikaudu 50 000 unikaalset kasutajat. Rangeimaks meetmeks artikli „Nutulugu“ avaldamine.

Eestisisene ja rahvusvaheline krediidihaldus

Maksetähtaja ületanud ettevõtetele tehakse Tellija nimel kõne/saadetakse kiri ja tuletatakse meelde arve maksetähtaja ületamise asjaolu. Selgitatakse välja võla viivituse põhjused ja küsitakse täpne rahalaekumise kuupäev (sealjuures ka osaline). Tellijale saadetakse tehtud töö kohta raport, mis sisaldab viivitaja kommentaare, ajalugu, tausta- ja võlainfot ning rahavoo prognoosi.

Kreedix OÜ võlahalduse aluseks on intensiivne kontaktihoidmine võlglasega, kokkuleppe mittesaavutamise korral avalikustatakse võlglane INFOREGISTRIS (võlamärgised, hoiatused). STORYBOOKIS avaldatakse story Nutulugu

Ettevõte makseraskuste põhjuseks on teinekord doominoeffekt – võlglane on ise samaaegselt võlausaldaja ning ei saa maksta, kuna arved tema ettevõttele on laekumata. Ketimeetodit kasutades teeme kindlaks võlgnevuste algpõhjused ning töötame eesmärgiga saada keti kõikide osade nõuded tasutud.

Turvatempel igal välja saadetud arvel näitab ettevõtte tugevust ning on märk, et ettevõte ei ole probleemide ennetamisel ja lahendamisel üksinda.

Saadame oma klientidele e-posti teel kompaktse ülevaate nende kliendiportfellist. Ettevõte saab ühelt poolt maandada oma krediidiriske ja teiselt poolt tõsta sobivate krediidilimiitidega oma müügitulu.

Võlgade avalikustamine veebilehel Inforegister ja Scorestorybook, mida külastab päevas üle 40 000 unikaalse kasutaja, tagab Kreedix OÜ tegevuse edu ning tänu avaldatud artiklitele Nutulugu, oleme kätte saanud ka kõige lootusetumaid võlanõudeid.

Esindame klienti kohtuhagide ja maksekäsu avalduste esitamisel kohtumenetlustes. Teenuse hinnastus ja Tellija poolt Kreedixile volikirjaga antavate volituste maht lepitakse iga nõude osas eraldi omavahel kokku. Kohtutoiminguid viib läbi kas jurist või vandeadvokaat.

Abistame lepingute ja muude juriidiliste dokumentide ettevalmistamisel. Kreedix OÜ-l on ligi 300 erinevat alusdokumenti, mida saab vastavalt vajadusele kohandada.

Koostöös Kliendiga vaatame üle olemasoleva krediidipoliitika ning anname omapoolsed soovitused krediidikahjude vähendamiseks ja pakume välja edasise krediidihalduse tegevusplaani. Abistame ettevõtteid rahvusvahelises võlahalduses.

Tellija võlanõuded (sealhulgas ka aegunud nõuded) analüüsitakse ja seejärel teeme kliendile hinnapakkumine võlanõuete ostuks.

KREEDIX MEEEDIALEHT - artiklid ja kasulikud viited

Kasutades krediidihaldust, garanteerime ka kõige lootusetumate nõuete laekumise