Eestisisene ja rahvusvaheline krediidihaldus

Maksetähtaja ületanud ettevõtetele tehakse Tellija nimel kõne/saadetakse kiri ja tuletatakse meelde arve maksetähtaja ületamise asjaolu. Selgitatakse välja võla viivituse põhjused ja küsitakse täpne rahalaekumise kuupäev (sealjuures ka osaline). Tellijale saadetakse tehtud töö kohta raport, mis sisaldab viivitaja kommentaare, ajalugu, tausta- ja võlainfot ning rahavoo prognoosi.

Kreedix OÜ võlahalduse aluseks on intensiivne kontaktihoidmine võlglasega, kokkuleppe mittesaavutamise korral avalikustatakse võlglane INFOREGISTRIS (võlamärgised, hoiatused). STORYBOOKIS avaldatakse story “Nutulugu”

Ettevõte makseraskuste põhjuseks on teinekord doominoeffekt – võlglane on ise samaaegselt võlausaldaja ning ei saa maksta, kuna arved tema ettevõttele on laekumata. Ketimeetodit kasutades teeme kindlaks võlgnevuste algpõhjused ning töötame eesmärgiga saada keti kõikide osade nõuded tasutud.

Turvatempel igal välja saadetud arvel näitab ettevõtte tugevust ning on märk, et ettevõte ei ole probleemide ennetamisel ja lahendamisel üksinda.

Saadame oma klientidele e-posti teel kompaktse ülevaate nende kliendiportfellist. Ettevõte saab ühelt poolt maandada oma krediidiriske ja teiselt poolt tõsta sobivate krediidilimiitidega oma müügitulu.

Võlgade avalikustamine veebilehel Inforegister ja Scorestorybook, mida külastab päevas üle 40 000 unikaalse kasutaja, tagab Kreedix OÜ tegevuse edu ning tänu avaldatud artiklitele „Nutulugu“, oleme kätte saanud ka kõige lootusetumaid võlanõudeid.

Esindame klienti kohtuhagide ja maksekäsu avalduste esitamisel kohtumenetlustes. Teenuse hinnastus ja Tellija poolt Kreedixile volikirjaga antavate volituste maht lepitakse iga nõude osas eraldi omavahel kokku. Kohtutoiminguid viib läbi kas jurist või vandeadvokaat.

Abistame lepingute ja muude juriidiliste dokumentide ettevalmistamisel. Kreedix OÜ-l on ligi 300 erinevat alusdokumenti, mida saab vastavalt vajadusele kohandada.

Koostöös Kliendiga vaatame üle olemasoleva krediidipoliitika ning anname omapoolsed soovitused krediidikahjude vähendamiseks ja pakume välja edasise krediidihalduse tegevusplaani. Abistame ettevõtteid rahvusvahelises võlahalduses.

Tellija võlanõuded (sealhulgas ka aegunud nõuded) analüüsitakse ja seejärel teeme kliendile hinnapakkumine võlanõuete ostuks.

KREEDIX MEEEDIALEHT - artiklid ja kasulikud viited

Kasutades krediidihaldust, garanteerime ka kõige lootusetumate nõuete laekumise

KREEDIX OÜ: võlg on küll võõra oma, aga vahel ka võõra süü – ketimeetod võlahalduses võib päästa ettevõtte

Võlgu jäädakse KREEDIX OÜ esindaja sõnul erinevatel põhjustel: kogemata ja meelega, pahatahtlikult ja olukorra sunnil. Kuidas ettevõtjana vältida võlgu jäämist teiste süül ehk oma raha müüdud toodete ja teenuste eest äripartneritelt aegsasti kätte saada? Milliseid ohumärke tuleb kindlasti tähele panna, et kahju ennetada? Nende küsimustega, aga ka hirmudega peab ettevõtja igapäevaselt maadlema. LOE EDASI

Kaosest sünnib kord inkasso asemel krediidihalduse abil

Ilma ettevõtjate initsiatiivita ei juhtu midagi ja Eesti majanduses püsib võlakaos. Muudatusteks on ettevõtetel vaja hakata ennetama ja võlglastega tegelema täiesti uutmoodi. Kes just ei müü 100% ettemaksuga, sel pole mõtet unistada, et võlglasi ei teki. Kuidas saada võlglased maksma, seejuures kõigi väärikust säilitades, ütleb Kreedix OÜ pea 15 aastane kogemus võlgu jäämise ennetamisel ja võlglastega tegelemisel. LOE EDASI

KREEDIX OÜ: turvatempel arvel kulu ei tee, aga toob sisse

Ettevõte, mis näitab välja oma brändi tugevust, hindab adekvaatselt ostjate maksejõulisust ning jälgib neid ja arvete laekumist, on oma partnerite poolt respekteeritud ja ka ise usaldusväärne – selline on Inforegistri ja Kreedix’i klient. Turvalisuse tempel sellise ettevõtte poolt väljastatud arvel näitab partneritele, et seda Inforegistri klienti toetab turvavõrgustik. LOE EDASI

Videomenetlus – uue ajastu võlahalduse eest peitu ei poe

Maailm on pidevas muutumises ning järjest enam pööratakse ettevõtjate poolt rõhku erinevatele sotsiaalmeedia ning videoturunduse kasutusvõimalustele nii müügis, turunduses kui ka meie poolt nüüd võlahalduses. LOE EDASI

Vastuseks Äripäeva artiklitele: „Infoajastu inkasso ähvardab tuhandete ettevõtjate maine rikkuda“

Minu sügav kummardus Äripäeva ees, kes püüab meile võltsvagaduse läbi selgeks teha ärieetika olemust. Äripäeva arvamuse kohaselt on võlgade ja riskiinfo avaldamine iseenesest õige, kuid selle „võimendatult“ esitamine Storybookis tapab äri. Äripäeva puhul ei tuleks kõne allagi, et kui Infopank, mis tegutseb Inforegistriga samal alal, teeks artikli ja meenutakse seeläbi võlglasele tema kohustusi Võlausaldajate ees. LOE EDASI

KREEDIX OÜ: Pankrotihalduri institutsioon vajab kiiresti reformi!

Pankrotihalduri olemasolu mõte majanduse arengu kontekstis võiks olla päästa veel mis päästa annab. Täna aga tekib küsimus, et kelle jaoks ta päästab? Võiks ju arvata, et ikka nende jaoks, kellele pankrotipesa võlgu on jäänud ja et ühe ettevõtte probleemid ei veaks põhja ka teisi? Reaalse elu varal näeme sootuks vastupidist – pankrotihaldur õigustab olukorda, kus võlgnik tassis minema ettevõtte raha ja vara, millest oleks saanud võlgu maksta. Ning laiutab koos võlgnikuga käsi: „no ei ole ju midagi võtta siit!?“. LOE EDASI

Kes on tankist ja kuidas teda ära tunda?

Tankist ehk variisik on tekitanud palju poleemikat – millisel juhul on tegu ettevõtte pahatahtliku hülgamisega ning mille põhjal aru saada, et uus juhatuse liige on variisik? Kõige lihtsamini on tankisti võimalik määratleda seoste kaudu. LOE EDASI

Inforegister kaasab vaikivad pealtvaatajad ja võtab samuti 50 esivõlglast tangide vahele!

Millest tingituna meie selline otsus? Tuleme sellega riigile appi, sest kahed tangid on vast parem kui ühed. Me anname olulise info avalikkuse käsutusse ja loodame, et lõpeb vaikiv pealtvaatamine*. (ettevõtete nimekirja leiad artikli lõpust. LOE EDASI