Kreedix grupist:

Kreedix OÜ alustas tegevust 2004. aastal, pakkudes klientidele võlahaldusteenuseid. Tänaseks on Kreedix OÜ võlanõuete jooksev portfell enam 250 miljonit eurot ning äriklientidele osutatakse krediidihalduse täisteenuseid – krediidijärelevalvet, nõuete analüüsi, taustauuringuid, krediidireitinguid, seiret, kohtulikku ja kohtueelset õigusabi, võlamenetlust ning krediidikindlustust. Kreedix OÜ-l on pikaaegsed kliendid, kes kasutavad regulaarselt krediidihaldusteenuseid, samuti pakutakse tasuta lahendusi väike- ja keskmistele ettevõtetele krediidipoliitika juurutamiseks ja võlgnikega tegelemiseks.2009. aastal asutati Kreedix OÜ tütarettevõte Register OÜ, mis on spetsialiseerunud krediidihalduseks vajalike infotehnoloogilise lahenduste väljatöötamisele. Register OÜ-s kogutakse andmeid otse algallikatest ja iganädalaselt talletatakse terabaitide kaupa infot, millest eraldatakse miljoneid fakte Eesti firmade ja nendega seotud isikute kohta. Andmete põhjal loodud analüütilised mudelid võimaldavad tuvastada maksekäitumise mustreid ja ennetada krediidikahjusid.

Meid külastab ühes kuus
ligikaudu 600 000 unikaalset kasutajat,

See on ca 85% Eesti tööealisest elanikkonnast.

2019
RAKENDUSLIIDES REGISTER API

REGISTER OÜ rakendusliides (API) võimaldab masinloetaval kujul saada enda süsteemidesse äriinfot Inforegistri platvormilt – reaalajas uuendustega või päringuga. Erinevatest riiklikest ja eraallikatest pärinev info jõuab kiiresti ja mugavalt otse ettevõtjani. ja muud võlad, majandusaasta aruannete info ja ka ülevaade tasutud maksudest, ettevõtte juriidilistest andmetest ning juhatuse liikmetest. REGISTER API väljastab hulgaliselt ka analüütikat (KPI) nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete kohta.

Andmete loetelu

FINANTSPROGNOOS

Kõigil Eesti ettevõtted on Storybookis näha nii viimase majandusaasta (2018), kui jooksva aasta (2019) prognoositud majandusaasta aruande finantsandmed, trendid, tulukordajad. Prognoosfinantside ennustamise modelleerimises kasutasime ettevõtete kvartaalsete käivete minevikuandmeid (allikas: EMTA) ja eelnevate aastate majandusaasta aruannete finantsnäitajaid (allikas: Äriregister), milles aastased näitajad teisendasime kvartaalseteks ja arvutasime kaalud. Sealjuures on arvesse võetud ka sessoonsust ja valdkonnapõhiseid (EMTAK: 5 klassi) trende. Ettevõtted, kelle kohta kvartaalseid käibeid ei avalikustata, kuid on olemas tasutud maksude summad (sealjuures töötajate arv), modelleerisime käibeprognoosi eelnevate majandusaasta aruannete pinnalt, millele teisendasime tasutud tööjõumaksud ja töötajate arvud, misjärel saime aegridade kvartaalsed kaalud finantskäibe prognoosiks 2018 ja 2019. Majandusaasta aruannete näitajate osakaaludes tuvastasime masinõppe meetodil ettevõtete trendid ja keskmised (optimaalsed) osakaalud bilansi- ja kasumiaruande ridades ja vastavalt prognooskäibele modelleerisime optimaalsete kaaludega ülejäänud majandusaasta finantsnäitajad.


MAINESKOOR

REGISTER OÜ poolt väljatöötatud analüütilises maineskoori mudelis kasutati valdkonna ekspertide derivaate, mille pinnalt töötati välja ärijuhtimise protsesside tunnused ja nende mõju – ühtekokku kasutati ligikaudu 1200 erinevat tunnust. Tulemused teisendati valdkonnapõhiselt ettevõtetele nende suuruste järgi ja saavutati tunnustele mõju avaldavad tegurid. Andmeteaduspõhise mainekoori mudelis on kasutusel ka tunnused, mis pärinevad veebist leiduvate andmete põhjal. Maineskoor moodustub viie ärijuhtimise protsessi kvaliteedimõõdiku kombinatsioonil: brändijuhtimine, krediidijuhtimine, müügijuhtimine, personalijuhtimine, varade juhtimine.

 

BRÄNDITURUNDUS

Inforegister ja Storybook- need on tänasel päeval Eestis enim külastatud äriportaalid ning parim keskkond enda partnerite kõnetamiseks, kus keskkonda külastatakse 99% juhtudest ärilistel kaalutlustel. Storybook avas igale Eesti ettevõttele isikliku meedialehe ja sisustas need erinevate artiklitega. Neist kõige suuremat tähelepanu on saanud “Nutulood” kuid on ka palju teisi lugusid nagu näiteks: Edulugu, Persoonilugu, Ekspordilugu, Riigihankelugu, Tudulugu, Lõpulugu, Tegevuslugu jt. Kokku on lugusid Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta ligikaudu 1,5 miljonit. Kõik ettevõtted saavad enda meedialehte hallata, kirjutada juurde lugusid jms.

 

 

REGISTRI TÜTARETTEVÕTE STORYBOOK OÜ

Asutati STORYBOOK OÜ, mis on 100%-lise osalusega Register OÜ tütarettevõte. Storybook OÜ haldab veebikeskkonda scorestorybook.ee , mis produtseerib täisautomaatikaga artikleid Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta – faktide (arvväärtused) ja analüütiliste mudelite (score) pinnalt lugusid, vastavalt ettevõttes toimunud sündmustele vms. asjaoludele. Sealjuures näitab ka täiendavalt Interaktiivseid graafikuid jms.2016
KREEDIX KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

Aastal 2016 asutati KREEDIX KINDLUSTUSMAAKLER OÜ, mis on 100%-lise osalusega Kreedix OÜ tütarettevõte põhikapitaliga 30 000€. Ettevõtte tegevuseks on krediidikindlusteenuste pakkumine ning omab Finantsinspektsiooni tegevusluba 2017 aastast.


KREDIIDISKOOR

Inforegistri Krediidiskoor on Eesti tippteadlaste poolt masinõppe meetodil loodud analüütiline mudel, mis ennustab 99,5% täpsusega ette maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset tõenäosust, et hinnatav ettevõte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees. Mudel kasutab oma prognoosis ligi 200 erinevat tunnust. REGISTER OÜ poolt loodud Krediidiskoor on saavutanud äramärkimise ka mainekas rahvusvahelises väljaandes teaduskonverentsi CAiSE.


2015
EESTI VÕLAUSALDAJATE LIIT

Aastal 2015 asutas Marie mittetulundusühistu Eesti Võlausaldajate Liit www.evul.ee , mille üks eesmärke on tegeleda riiklikul tasandil maksejõuetuse ja krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimustega. Liidul on jõudsalt kasvav liikmeskond ning hea koostöö erinevate erialaliitude, Advokatuuri, Prokuratuuri, Maksuameti, Justiitsministeeriumi ning Majanduskuritegevuse Bürooga.


2010
WWW.INFOREGISTER.EE

Valmis veebikeskkond INFOREGISTER kuhu on kokku kogutud ja korrastatud informatsioon Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta riiklikest registritest, avalikest andmebaasidest, veebist ning ettevõtetelt. Keskkond võimaldab efektiivselt juhtida ettevõttes erinevaid äriprotsesse: krediidijuhtimine, turundus- ja müügitegevus, tarnijate (koostööpartnerite) leidmine, ettevõtete ja juhatuse liikmete seire (tegevuste jälgimine).


2009
KREEDIXI TÜTARETTEVÕTE REGISTER OÜ

2009 aastal asutati REGISTER OÜ, mis on 100%-lise osalusega Kreedix OÜ tütarettevõte. Register OÜ loodi krediidihalduseks vajalike rakenduste, analüütiliste mudelite ja tarkvara (taustakontroll, maksekäitumise mustrid, ettevõtete ja isikute mõõdikud) arendamiseks ja haldamiseks.


2004
KREEDIX OÜ ASUTAMINE

KREEDIX OÜ asutati 18. juunil 2004. aastal ja samast ajast alustati ka majandustegevusega. Ettevõtte osutab krediidihaldusteenuseid ja on paljude aastate jooksul juurutanud toimivaid krediidijuhtimise poliitikaid tuhandetele Eesti ettevõtetele. Ettevõtte asutaja ja omanik on Marie Rosin, kes alustas oma karjääri pangandussektoris ja omab kahekümneaastast kogemust finantsjuhtimise erialal. Suurettevõtetele teenuseid osutades arendas endas edasi oskusi käibekapitali juhtimise ja krediidianalüüsi alal, millega on tegelenud viimased 15 aastat. Marie on Eesti Maaülikooli ärijuhtimise magister, spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele.


Meid külastab ühes kuus
ligikaudu 600 000 unikaalset kasutajat,

See on ca 85% Eesti tööealisest elanikkonnast.

Unikaalsed krediidijuhtimise lahendused – kasutades krediidihaldust, garanteerime ka kõige lootusetumate nõuete laekumise.
Kindlustuslahendused nii arve kui portfellipõhiselt. Arve kindlustuskatte eest maksa ise või suuna makse arve saajale – garantii 100%
INFOREGISTER.ee – kokku kogutud ja korrastatud informatsioon Eesti ettevõtete ja juhtide kohta nii riiklikest registritest, kuid muudest andmekogudest. Info on rikastatud analüütiliste mudelitega. Väljastame teavet ka läbi Rakendusliidese API.
SCORESTORYBOOK.ee – kaasaegne Äriinfomeedia kanal, mis produtseerib automaatselt artikleid Eesti ettevõtete ja nende juhtide kohta. Kanal on avatud kõigile uudiste avaldamiseks nii Eestis kui rahvusvahelistel turgudel.
Vali endale sobiv müügivihjete nimekiri 230 000 Eesti ettevõtte hulgast või 81 välisriigi hulgast sobivate märksõnadega ettevõtted
– ca 123 118 500 välisettevõtet