1. Krediidihaldus (kliendi nimel) - Ostjate reskontra (võlaportfell) analüüs
põhjalik raport koos soovitsustega
2. Meeldetuletused (kliendi nimel) - Maksetähtaja ületanud deebitoridega võetakse kontakti ja/või saadetakse meeldetuletuskiri (arvete koond)
3. E-kirjad (kliendi nimel) - Up to 7 days reminder (SIMPLE)
- Up to 14 days remainder (DETAIL)
- Up to 21 days reminder (STRICT)
- Up to 30 days (WARNING)
4. Menetlustegevused (Kreedixi nimel) - Intensiivne menetlus kestab kuni 90 päeva
- Nõude suurusest tulenevalt on võlamenetluses tehtavate tegevuste vahekord erinev
Debts
≤ 200 €
201 € - 5000 €
≥ 5001 €
- Notification / warning
- Compilation and publication of the article "Sob Story" for the debtor's profile in Storybook and Inforegister
- Võlglase profiilile artikli avaldamine ja võlainfo avalikustamine Storybookis, Inforegistris, Kreedix Maksehäirete registris
- Making contact by phone
- Court
Disclose debts in Storybook and Inforegister

Creditor

Details of the Creditor

Debtor

Details of the debtor

Claim

Details of the claim

Confirm and send

Validation of submitted data

Outstanding invoice details

Invoice number:
question mark Selgitus 1
Sulge
Invoice date:
question mark Selgitus 2
Deadline:
question mark Selgitus 3
Invoice principal:
question mark Selgitus 4

Amount paid:
Invoice default interest:

Arve failAggregate amount of the claim

Total sum

0.00

Total default interest

0.00

Validation of submitted data

General conditions

1. Tellija kohustub esitama ainult nende klientide võlgnevusi, mille rahalise kohustuse täitmata jätmist ei ole vaidlustatud kohtus ega ole kehtivat maksegraafikut (kokkulepet).

2. Tellija kinnitab, et edastab Kreedix´le üksnes tõeseid ja kontrollitud andmeid.

3. Võlanõude edastamise ning lepingutingimuste digiallkirjastamisega on Tellija andnud nõusoleku sissenõudmistoimingute alustamiseks Kreedixi poolt.

4. Tellija kohustub maksma Kreedix’ile tasu laekunud summadelt 10% + km ja koostatud viivisarvetelt 50%

5. Tellija poolt ühepoolsel soovil võlanõuete sissenõude menetluse lõpetamise (tagasivõtmise) korral, ka juhul kui Tellija sõlmib võlglasega ise maksekokkuleppe või läheb võlanõudega kohtusse, kohustub Tellija tasuma Kreedix’ile 10% ja minimaalselt 25 eur + km põhinõudest.

6. Tellijal on õigus kasutada Turvalisuse templit väljastatud arvetel, dokumentides ja kirjades. Loe lähemalt: Turvatempel

To sign, you need a card reader and a valid ID card. Insert the ID card into the card reader and press "Sign".

Outstanding invoice details

Invoice number:
question mark Selgitus 1
Sulge
Invoice date:
question mark Selgitus 2
Deadline:
question mark Selgitus 3
Invoice principal:
question mark Selgitus 4

Amount paid:
Invoice default interest:

Arve failAggregate amount of the claim

Total sum

0.00

Total default interest

0.00

Validation of submitted data

General conditions

1. Tellija kohustub esitama ainult nende klientide võlgnevusi, mille rahalise kohustuse täitmata jätmist ei ole vaidlustatud kohtus ega ole kehtivat maksegraafikut (kokkulepet).

2. Tellija kinnitab, et edastab Kreedix´le üksnes tõeseid ja kontrollitud andmeid.

3. Võlanõude edastamise ning lepingutingimuste digiallkirjastamisega on Tellija andnud nõusoleku sissenõudmistoimingute alustamiseks Kreedixi poolt.

4. Tellija kohustub maksma Kreedix’ile tasu laekunud summadelt 10% + km ja koostatud viivisarvetelt 50%

5. Tellija poolt ühepoolsel soovil võlanõuete sissenõude menetluse lõpetamise (tagasivõtmise) korral, ka juhul kui Tellija sõlmib võlglasega ise maksekokkuleppe või läheb võlanõudega kohtusse, kohustub Tellija tasuma Kreedix’ile 10% ja minimaalselt 25 eur + km põhinõudest.

6. Tellijal on õigus kasutada Turvalisuse templit väljastatud arvetel, dokumentides ja kirjades. Loe lähemalt: Turvatempel

To sign, you need a card reader and a valid ID card. Insert the ID card into the card reader and press "Sign".

Questions and answers

What are the benefits of concluding a payment agreement?

READ MORE

What are the benefits of debt disclosure?

READ MORE

How is the Payment Default Register different from competitors?

READ MORE

Partners

Euler Hermes Atradius - Managing risk, enabling trade Coface - For safer trade Eesti Võlausaldajate Liit
Storybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings You direct contactsabout 400 000 Estonian companies and persons (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.