1. Credit management (on behalf of the client) - Debt portfolio analysis: detailed report with suggestions
2. Reminders (on behalf of the client) - Those who are overdue will be contacted and / or sent a reminder letter (summary of invoices)
3. Emails (on behalf of the client) - Up to 7 days reminder (SIMPLE)
- Up to 14 days remainder (DETAIL)
- Up to 21 days reminder (STRICT)
- Up to 30 days (WARNING)
4. Procedures (on behalf of Kreedix) - Intensive procedure lasts up to 90 days
- Due to the size of the claim, the ratio of activities performed in the debt procedure is different
Debts
≤ 200 €
201 € - 5000 €
≥ 5001 €
- Notification / warning
- Compilation and publication of the article "Sob Story" for the debtor's profile in Storybook and Inforegister
- Publication of an article and disclosure of public debt information on the debtor's profile in Storybook, Inforegister and Kreedix Register of Payment Defaults.
- Making contact by phone
- Court

Disclose debts in Storybook and Inforegister

Creditor

Details of the Creditor

Debtor

Details of the debtor

Claim

Details of the claim

Confirm and send

Validation of submitted data

Outstanding invoice details

Invoice number:
question mark Selgitus 1
Close
Invoice date:
question mark Selgitus 2
Deadline:
question mark Selgitus 3
Invoice principal:
question mark Selgitus 4

Amount paid:
Invoice default interest:

Invoice filesAggregate amount of the claim

Total sum

0.00

Total default interest

0.00

Validation of submitted data

General conditions

1. Tellija kohustub esitama ainult nende klientide võlgnevusi, mille rahalise kohustuse täitmata jätmist ei ole vaidlustatud kohtus ega ole kehtivat maksegraafikut (kokkulepet).

2. Tellija kinnitab, et edastab Kreedix´le üksnes tõeseid ja kontrollitud andmeid.

3. Võlanõude edastamise ning lepingutingimuste digiallkirjastamisega on Tellija andnud nõusoleku sissenõudmistoimingute alustamiseks Kreedixi poolt.

4. Tellija kohustub maksma Kreedix’ile tasu laekunud summadelt 10% + km ja koostatud viivisarvetelt 50%

5. Tellija poolt ühepoolsel soovil võlanõuete sissenõude menetluse lõpetamise (tagasivõtmise) korral, ka juhul kui Tellija sõlmib võlglasega ise maksekokkuleppe või läheb võlanõudega kohtusse, kohustub Tellija tasuma Kreedix’ile 10% ja minimaalselt 25 eur + km põhinõudest.

6. Tellijal on õigus kasutada Turvalisuse templit väljastatud arvetel, dokumentides ja kirjades. Loe lähemalt: Turvatempel

To sign, you need a card reader and a valid ID card. Insert the ID card into the card reader and press "Sign".

Outstanding invoice details

Invoice number:
question mark Selgitus 1
Close
Invoice date:
question mark Selgitus 2
Deadline:
question mark Selgitus 3
Invoice principal:
question mark Selgitus 4

Amount paid:
Invoice default interest:

Invoice filesAggregate amount of the claim

Total sum

0.00

Total default interest

0.00

Validation of submitted data

General conditions

1. Tellija kohustub esitama ainult nende klientide võlgnevusi, mille rahalise kohustuse täitmata jätmist ei ole vaidlustatud kohtus ega ole kehtivat maksegraafikut (kokkulepet).

2. Tellija kinnitab, et edastab Kreedix´le üksnes tõeseid ja kontrollitud andmeid.

3. Võlanõude edastamise ning lepingutingimuste digiallkirjastamisega on Tellija andnud nõusoleku sissenõudmistoimingute alustamiseks Kreedixi poolt.

4. Tellija kohustub maksma Kreedix’ile tasu laekunud summadelt 10% + km ja koostatud viivisarvetelt 50%

5. Tellija poolt ühepoolsel soovil võlanõuete sissenõude menetluse lõpetamise (tagasivõtmise) korral, ka juhul kui Tellija sõlmib võlglasega ise maksekokkuleppe või läheb võlanõudega kohtusse, kohustub Tellija tasuma Kreedix’ile 10% ja minimaalselt 25 eur + km põhinõudest.

6. Tellijal on õigus kasutada Turvalisuse templit väljastatud arvetel, dokumentides ja kirjades. Loe lähemalt: Turvatempel

To sign, you need a card reader and a valid ID card. Insert the ID card into the card reader and press "Sign".

Questions and answers

What are the benefits of concluding a payment agreement?

READ MORE

What are the benefits of debt disclosure?

READ MORE

How is the Payment Default Register different from competitors?

READ MORE

Partners

Euler Hermes Atradius - Managing risk, enabling trade Coface - For safer trade EVUL - Eesti Võlausaldajate Liit
Storybook Chrome laiendus

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings You direct contactsabout 400 000 Estonian companies and persons (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.